เกี่ยวกับเรา

รายละเอียดบริษัท

      จุดเริ่มต้นของความพยายามในการพัฒนาระบบการพิมพ์ที่ทันสมัยและสามารถตอบสนองความต้องการ ของ
ลูกค้าที่เพิ่มมากขึ้น ด้วยวิสัยทัศน์ของคุณ ชาธิป ตั้งกุลไพศาล จึงได้ก่อตั้ง บริษัท พริ้นท์ ฟอร์ เฟิร์ส จำกัด ผู้ผลิต
และจำหน่ายบรรจุภัณฑ์ (Packaging) สื่อสิ่งพิมพ์โฆษณาประชาสัมพันธ์ ซึ่งดำเนินงานบริหารโดย
คุณกาญจนา แซ่จัง และทีมงาน เริ่มดำเนินงาน ตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2551 ณ เลขที่ 205 ถนนอนามัยงามเจริญ
แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150 ที่ตั้งสำนักงานปัจจุบัน ณ 30/75 หมู่ 1 สินสาครนิคม
อุตสาหกรรมการพิมพ์ และบรรจุภัณฑ์ ถนนเจษฎาวิถี ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000 ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ทำให้วันนี้ พริ้นท์ ฟอร์ เฟิร์ส ได้ก้าวขึ้นสู่ความเป็นบริษัทชั้นนำ ในธุรกิจการผลิต
และจำหน่าย บรรจุภัณฑ์ สื่อสิ่งพิมพ์ โฆษณาประชาสัมพันธ์ที่ครบวงจรและได้รับการยอมรับ และความไว้วางใจ
จากบริษัทชั้นนำ จากการพัฒนามาตรฐานการผลิตอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านการพัฒนาระบบบริหาร การจัดการ
การพัฒนา บุคลากรและเทคโนโลยีในการผลิต โดยเฉพาะการพัฒนาระบบการพิมพ์ โดยการนำเข้าเครื่องพิมพ์ ประสิทธิภาพสูงและทันสมัยจากต่างประเทศ ผนวกกับเทคโนโลยีชั้นสูง ในโรงงานที่ได้รับการขยายพื้นที่และ
จัดสภาพแวดล้อมการทำงานอย่างเป็นระบบ ได้มาตรฐาน เพื่อรองรับการผลิตบรรจุภัณฑ์ สื่อสิ่งพิมพ์โฆษณา
ประชาสัมพันธ์ ที่มีคุณภาพระดับสูง

      บริษัทฯ มิได้หยุดยั้งการพัฒนาอยู่เพียงเท่านี้ หากแต่ยังคงมุ่งมั่นศึกษาพัฒนาระบบการบริหารการจัดการ และเทคโนโลยีใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เพื่อให้ท่านยังคงไว้ซึ่งความไว้วางใจต่อคุณภาพและมาตรฐานการผลิต
บรรจุภัณฑ์ สื่อสิ่งพิมพ์โฆษณาประชาสัมพันธ์ ที่มีคุณภาพและช่วยยกระดับมาตรฐานสินค้า
และบริการของท่านตลอดไป

 

Cheap jordans for sale, Cheap jordans shoes, cheap jordans for sale, jordans retro 13, cheap nfl jerseys foamposites For Sale, cheap soccer jerseys, Cheap xxxi jordans, cheap jordan 12, Canada Goose sale,